Start → dla szkoły podstawowej

dla szkoły podstawowej

Kursy dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej odbywają się dwa razy w tygodniu, rocznie obejmują 60 godzin lekcyjnych (klasy 1-3) lub 80 godzin lekcyjnych (klasy 4 - 6). Nauka w naszej szkole jest atrakcyjna dla dzieci, gdyż odbywa się z wykorzystaniem kolorowych, pełnych fantastycznych postaci podręczników. Przykładając ogromną wagę do umiejętności komunikacyjnych naszych uczniów uczymy wykorzystując rozmaite gry,  zabawy, piosenki i rymowanki pozwalające ćwiczyć umiejętność mówienia.

Kilka razy w roku organizujemy zabawy dla wszystkich naszych uczniów, gdzie prezentujemy tradycję i zwyczaje mieszkańców krajów anglojęzycznych. Spotkania odbywają się zwykle z okazji Hallowe’en oraz Świąt Bożego Narodzenia i cieszą się ogromną popularnością wśród naszych uczniów. Istnieje więc w naszej nauce mnóstwo elementów zabawy, ale są również systematyczne testy sprawdzające postępy uczniów.

Rodzice mają możliwość ciągłego kontaktu z lektorami oraz otrzymują informację semestralną o wynikach sprawdzianów.