Start → dla ośmioklasistów

dla ośmioklasistów

Kursy dla ośmioklasistów obejmują 100 godzin lekcyjnych i odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Są to zajecia nastawione na rozwój wszystkich sprawności językowych tj. słuchania, mówienia, czytania, pisania jak również na poszerzenie słownictwa oraz doskonalenie znajomości gramatyki. Zajęcia odbywają się w przyjemnej atmosferze, a młodzież zachęcana jest do odgrywania krótkich scenek, wykonywania dodatkowych projektów oraz korzystania z biblioteczki językowej. Oprócz realizacji materiału z podręcznika młodzież ćwiczy umiejętności językowe w rozmaitych grach oraz zabawach. 

Młodzież jest systematycznie oceniana a rodzice są informowani o postępach swoich dzieci poprzez raporty semestralne.